Denne bloggen var en del av mitt arbeid som førstelektor i samfunnsinformatikk ved Høgskolen i Nesna og er ikke lenger i bruk. Den bevares som dokumentasjon på mitt virke innenfor IKT og Læring.

I forhold til bruken av Voki, såkalte "Talking Heads", så virker det desverre som om de ikke lenger fungerer i forhold til de lydsnuttene som jeg i sin tid spilte inn. 

Levanger, 14.03. 2013

Per A. Godejord
http://godejord.webs.com/


Ingen kommentarer: