Opprette Blog, Embed video og lyd - en kjapp innføring
Opprett en blogg - NÅ!

Å opprette en blogg er enkelt. Gå til Blogger.com og sett i gang. Mitt råd til dere er å sette i gang umiddelbart. Når dere er i praksis, uansett fag og oppgaver gitt av faglærere fra HiNe, så SKAL dere tenke IKT. "Hvordan kan det brukes i min praksisundervisning nå? " skal være et av de spørsmål dere skal ha fremst i tankene. IKT i skolen er ikke lengre valgfritt.

Litt kode

Å legge inn lyd og video direkte i bloggen krever et kodesett. Jeg tar utganspunkt i Blogger.com og da kan dere se på instruksjonssiden til Google Operating System.

Koden for å legge inn en film fra YouTube finner du i egen boks under filmvinduet til filmen du skal bruke. Og boksen er merket "Embed", som dere ser på bildet under.