Ti læringsstiler og ett LMS

Her skal jeg gi en kort innføring i ti læringsstiler, og jeg tenker LMS når jeg snakker om dem. Du kan lese mer om læringsstiler på websiden Learning styles and teaching. Se også ITUs LMS som pedagogisk verktøy.


Dersom du er lærer, eventuellt lærerstudent i praksis, så tenk på din egen klasse/klasser; hvilke læringsstiler, eventuellt kombinasjoner av læringsstiler, har dine elever og hvordan vil du benytte et LMS for å nå den enkelte elev?

Ingen kommentarer: